A A A

 

 


 

 

 

 

 

 ministerstwo

   Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie realizuje w roku bieżącym w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe - priorytetu - Wspieranie działań muzealnych Konserwację dwóch unikatowych inkunabułów i rękopisu ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi, "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". 

 

ministerstwo1